Preloader
 
Home / Produkt / Ekstrudowany makuch rzepakowy

Ekstrudowany makuch rzepakowy

Kategoria:

Opis

Makuch rzepakowy, podobnie jak śruta rzepakowa jest produktem ubocznym przemysłu
olejarskiego ale jego wartość znacznie różni się od śruty gdyż jest to wynikiem odmiennego
procesu produkcji. Makuch powstaje w wyniku mechanicznego tłoczenia oleju z nasion
rzepaku. Wskutek tego cechuje go dość wysoka koncentracja tłuszczu, co decyduje o jego
właściwościach i zastosowaniu głównie w żywieniu trzody chlewnej. Jego zawartość w
makuchu stanowi on nawet 12 proc. składu. O ile śruta jest więc typowym surowcem
wysokobiałkowym, to makuch, oprócz znacznej zawartości tego składnika zawiera też duże
ilości energii. Różnica w wartości energetycznej obu pasz jest bowiem znaczna. Śruta cechuje
się koncentracją energii na poziomie 10 – 11 MJ/kg, gdy tymczasem kilogram makuchu może
zawierać powyżej 15 MJ.
Większy udział tłuszczu sprawia, że makuch charakteryzuje się nieco niższym poziomem
białka niż śruta. Surowiec ten zawiera od 28 do 31 proc. tego składnika.
Sposobem poprawy jakości makuchu rzepakowego jest poddanie go ekstruzji. Surowiec
poddany jest oddziaływaniu wysokiego ciśnienia (>200 atm.), temperatury (>130ºC), oraz sił
tarcia. Wskutek tego, właściwości paszy ulegają daleko idącym zmianom. W pierwszej
kolejności warto wspomnieć o rozrywaniu drogorzędowej struktury białka, przez co staje się
ono łatwiej dostępne w przewodzie pokarmowym zwierząt. Poprawie ulega także strawność
włókna. Mówiąc o dalszych korzyściach płynących z ekstruzji, nie sposób zapomnieć o
korzystnym wpływie, jaki proces wywiera na zwiększenie bezpieczeństwa paszy. Wysoka
temperatura zabija, bowiem większość patogennych drobnoustrojów, takich jak bakterie czy
grzyby pleśniowe.
Białko rzepakowe tańsze niż sojowe a wykorzystanie makuchu pozwala zmniejszyć koszty
paszy, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych wyników produkcyjnych.